Wet kwaliteitsborging

De Nederlandse overheid wil dat bouwbedrijven de kwaliteit van hun werk beter controleren. Zo kan de bouwkwaliteit van gebouwen verbeteren door minder bouwfouten en gebreken (bijvoorbeeld constructiefouten, brandonveilige situaties, onvoldoende isolatie of een slecht functionerende ventilatie). Ook hoeven bouwbedrijven dan minder kosten te maken voor het herstel van bouwfouten. En het werk van onafhankelijke kwaliteitscontroleurs wordt makkelijker en sneller, omdat de bouwers zelf al veel gecontroleerd hebben.

Dit betekent dat de aannemer verantwoordelijk is voor de gevolgen van alle gebreken in de bouw die hij zelf veroorzaakt heeft. Als er gebreken zijn, dan kan de klant de aannemer dwingen om de fouten te repareren. Ook als de klant deze fouten pas later ontdekt.

De wet kwaliteitsborging gaat stapsgewijs in vanaf 1 juli 2023. Maar wat nu?

Meetvisie helpt je graag om het juiste meetinstrument te vinden zodat je kan controleren en aantonen dat jouw werkzaamheden aan de regelgeving voldoen. Het kan op veel manieren, en op deze pagina laten we 2 goeie oplossingen zien!

Wat is de Wet Kwaliteitsborging?

Meer informatie? Bekijk de website van de Rijksoverheid!

Oplossing 1: Leica iCON Total Station

Lees gemakkelijk het plan in in je toestel en zet de punten uit. Het toestel geeft zelf aan of er binnen tolerantie gewerkt wordt en je kan punten checken om jezelf te controleren.

Ook is er een optionele verificatie-app waarin het mogelijk is om bijvoorbeeld betonnen vloeren na te kijken op vlakheid. Maar ook de verticale stand van muren en pilaren is met een druk op de knop te controleren. Zo bewijs je op een makkelijke en snelle manier dat het werk nauwkeurig is!

Ook is er de optie om van alles dat voltooid is een rapport uit te draaien in pdf-vorm. Stuur direct de afgeronde werkzaamheden op naar kantoor via de 4G modem of laadt het in op een USB-stick.

Er zijn talrijke andere manieren waarop de Leica iCON software je kan helpen om te verifiëren dat jouw werkzaamheden voldoen aan de regelgeving. Meetvisie helpt graag om de juiste oplossing te vinden!

Oplossing 2: Leica BLK3D

Met de Leica BLK3D kan je makkelijk foto’s maken waarin gemeten kan worden. Zo documenteer je tegelijkertijd ook de verrichte werkzaamheden tijdens het hele proces. Foto’s kunnen direct naar kantoor gestuurd worden om te controleren of de bestaande situatie klopt met het plan of de tekening.

Daarbij is het toestel ook te gebruiken als tradionele afstandmeter.